Hvorfor bør du velge varmepumpe?

VI FORTELLER DEG HVORFOR VARMEPUMPE ER DET RETTE VALGET!

Hvorfor varmepumpe?

En varmepumpe er en økonomisk og miljøvennlig oppvarmingsmetode. En varmepumpe lager ingen utslipp, og filtrering av luften gjennom filtre i varmepumpen skaper et godt innemiljø. Vi leverer varmepumper  i Porsgrunn, skien og resten av Grenland.

En varmepumpe er det klart foretrukne alternativet for miljøvennlig oppvarming i norske boliger og vi finner nå varmepumper i mer enn 600 000 boliger i Norge. Dessuten er varmepumpe nesten en forutsetning for at et bygg skal få energiklasse A.

De fleste varmepumpene består av to varmevekslere, en kompressor og en ekspansjonsventil, i tillegg til et såkalt arbeidsmedium. Arbeidsmediet er en væske eller gass med koke- og kondensasjonstemperaturer som er tilpasset temperaturene på kilde og mottaker. En varmepumpe og en kjølemaskin (som kjøleskap) er samme type maskin. Det er bare bruksmåten som er forskjellig.

Så mye sparer du

Energibesparelsen er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Prisen på luftvarmepumpe inkludert installasjon kan variere vesentlig. Gode luftvarmepumper koster normalt kr 15.000-25.000, inkludert montering. Levetiden vil normalt være 10–15 år. Modeller som har tidsstyring med temperaturkontroll gir lavere strømforbruk enn de som bare har termostat.

Eksempel

En besparelse på 4.800 kWh/år (av totalt energibruk 25.000 kWh/år) og 10 års levetid gir total besparelse på 48.000 kWh (kr 48.000 ved antatt gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh). Hvis du har spørsmål angående valg av varmepumpe og beregning av energibesparelse, er det bare å ta kontakt med oss.

Anvendelse av varmepumpe

Varmepumper kan brukes til å dekke både oppvarmings- og kjølebehov i en rekke anvendelser. Det forskes mye på varmepumpetekonologi og det vil komme nye anvendelsesomåder. Varmepumper brukes i hovedsak på disse områdene:

  • Oppvarming og kjøling av boliger
  • Oppvarming av kjøling boligblokker/borettslag
  • Oppvarming og kjøling av næringsbygg
  • Fjernvarme og fjernkjøling i byer og tettsteder
  • Oppvarming av veksthus
  • Oppvarming, avfukting og varmegjenvinning i idretts- og svømmehaller
  • Industrien: Tørking, oppvarming av prosessvann, inndamping, destillasjon og dampproduksjon