REMKO CLK 80 R/V Diesel/HVO-100

Byggvarmer

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.

Remko byggvarmere er trolig markedets mest solgte byggvarmere til proffmarkedet. Dette er tyskproduserte kvalitetsmaskiner som leveres med Weishaupt  brenner. Disse brennerne regnes som de beste i markedet.

Remko CLK byggvarmere er kraftfulle varmeaggregat som kan fyres med olje eller gass. Remko CLK egner seg ypperlig til oppvarming i bygg, anlegg og industri, og til mer permanent oppvarming av for eksempel lager, verksteder og garasjer. Andre bruksområder kan være: bygg under oppføring, korntørking, gartnerier, opptining.

Viktige egenskaper ved CLK byggvarmere:

 • Brukervennlig
 • Effektiv, høy virkningsgrad, lite tap av forbrenningsgasser
 • Enkel å flytte
 • Rask start
 • Kraftig vifte med stort utblåsingstrykk
 • Stikkontakt for tilkobling av ekstern romtermostat (ekstrautstyr)
 • Lavt støynivå
 • Enkel distribusjon av varmluft gjennom varmluftslanger (ekstrautstyr)
 • Mulighet for tilkobling av flere slanger på samme maskin (ekstrautstyr)
 • Enkel service og vedlikehold
 • Mulighet for luftinntak for omluft (ekstrautstyr)

Indirekte fyrte aggregat som CLK har varmeveksler og eget avgassuttak. Varmlufta som tilføres lokalet er derfor ren og fri for avgasser. Ved innendørs montasje må det monteres avgassrør som leder avgassene ut i det fri.

Remko byggvarmere er robuste og bygd for de krevende forhold som ofte finnes i industrien og på bygg- og anleggsplasser.

Vi monterer separate Weishaupt brennere for olje (både mineralsk diesel og bio-diesel), propan- eller naturgass. Dette er brennere av meget høy kvalitet som bidrar til problemfri drift i mange år.

Holte Industri har utviklet eget fatspyd for montering i drifstofftank, for tilkobling av 1 eller 2 varmluftsaggregat. Fatspydet passer i våre Quadro aggregattanker og i de fleste andre fat eller drivstofftanker, og gir en tett forbindelse mellom tank og aggregat. Fatspydet monteres sammen med Tigerloop og sørger for en driftssikker løsning med minimalt oljesøl.

Standard CLK

Standard CLK leveres med aksialvifte.

CLK R/V

CLK 80 og CLK 170 leveres med kraftig radialvifte som sørger for tilstrekkelig luftmengde selv når det er montert lange slanger eller rør for fordeling av varmluft.

R/V aggregatene er utstyrt med stillegående og trykksterk radialvifte som sørger for tilstrekkelig luftmengde selv når det er montert lange slanger eller rør for fordeling av varmluft. I de tilfellene det behov for filter for filtrering av lufta er CLK R/V ideell. Forskjellige luftinntak kan leveres slik at aggregatet kan kjøres på omluft, friskluft eller en kombinasjon. 

SPESIFIKASJONER

Modell CLK 80-RV
Varmebelastning maks (innfyrt effekt)kW84
Nominell varmeeffektkW77
Luftmengdem3/H6140
Max mottrykkPa410
Brensel Diesel, Bio-diesel, propan eller naturgass
Brenselforbruk olje – l/t /gass – kg/tl/h8,3
Driftsspenning – V~Volt230/1
StrømforbrukAmpere9,5
EffektforbrukWatt1750
StøynivådB (A)62
Temperaturøkning(Dt)K48
Utblåsningstutmm400mmØ
Avgasstilkoblingmm150mmØ
Dimensjoner H/B/Lmm1160/800/2000mm
Vekt inkl. brennerkg234kg

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.